Beslut väntas om större sportcenter

IDROTT På torsdag har kommunfullmäktige sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår att en 93×23 meter stor utbyggnad av Tyresö sportcenter samt anläggande av två utomhusbanor ska klubbas igenom.

Kostnaden är drygt 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen vill att kommunen ska bidra med 30 procent av denna kostnad samt teckna borgen för lån som Trollbäckens Tennisklubb kan behöva ta.