Brantbrinks gräs flyttas

Fotboll Konstgräset på Brantbrinks IP kommer att bytas ut nästa år. En Botkyrkabo föreslår i ett medborgarförslag att gräset ska återanvändas på skolgrusplaner som Parkhemsskolan, Falkbergsskolan och Tullingebergsskolan. Motiveringen är att det behövs fler konstgräsytor för såväl spontanidrott, som föreningsidrott.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att tillmötesgå förslaget. Det gamla konstgräset ska återanvändas på skolgårdar och spontanidrottsytor. Nämnden kommer i dialog med utbilningsförvaltningen utreda var de största behoven finns.