Brantbrinks ishall dyrare än beräknat

Ishockey Återuppbyggnaden av Brantbrinks ishall som rasade i vintras kostar närmaren en miljon kronor mer än beräknat. Kostnadsökningen ska finansieras genom lån.

Byggnationen har beräknats kosta 16,4 miljoner kronor. Projektet blir dock dyrare eftersom det under hösten har framkommit att takkonstruktionen måste förstärkas ytterligare för att stå emot kraftig vind.

Ett alternativ för att klara ombyggnaden inom befintlig budgetram är att dra ner läktarkapaciteten och skippa förrådsbyggnader. Det skulle dock ge den nya ishallen sämre kapacitet än den gamla. Kommunstyrelsen föreslår därför en utökad investeringsram.

Det slutliga beslutet tas i kommunfullmäktige.