Bro Hof hotar med miljonstämning

Bråket om naturreservatet på golfbanan Bro Hof slott trappas upp. Golfbanans ägare hotar nu att stämma Upplands-Bro kommun.

I mars ska fallet upp i domstol.

Nordea Masters-arrangören Bro Hof slott och Upplands-Bro har bråkat sedan 2007. Kommunen anser att stora delar av golfbanan ligger inom naturreservat och måste flyttas.

Bro Hof slott beräknar att ombygget, tillsammans med uteblivna intäkter, skulle kosta ”åtminstone 460 miljoner kronor”.

Golfbanan och kommunen såg ut att närma sig en kompromiss förra året men är fortfarande inte överens.

Nu har Björn Örås, som äger Bro Hof slott, tröttnat. I ett brev till kommunen skriver hans advokat att golfbanan kommer att stämma kommunen om inte en lösning ”nås inom kort”.

Enligt Bro Hof slott har konflikten både inneburit ökade kostnader och uteblivna intäkter.

– Jag förstår inte varför inte lösningen kommer till stånd. Den här processen har pågått under sex års tid. Under den tiden har vi lidit en massa skada. En rad golfaktiespekulanter vill inte köpa aktier hos oss eftersom rättsläget är oklart. Vi hade också tänkt göra investeringar i hotell och andra saker men inga av de investeringarna har gått att göra på grund av det här, säger Björn Örås.

Den 13 mars tar förvaltningsrätten upp ärendet.

– Det är bråttom om vi ska bli överens. Vi hoppas hitta en lösning som såväl natur och kommuntjänstenstemän som Bro Hof kan leva med, säger Björn Örås.

Enligt kommundirektör Karl-Erik Lindholm ligger ”flera fotbollsplaner” av banan i reservatet.

Om Bro Hof slott tvingas till en omfattande ombyggnad skulle det kunna äventyra tävlingen Nordea Masters som golfbanan har kontrakt att arrangera fram till 2017.

– Om tävlingen inte kan genomföras är det naturligtvis en stor förlust för oss allihop. Det är inget som vare sig vi eller Bro Hof önskar. Tävlingen har visserligen genomförts på andra banor i vår kommun tidigare men vi tror att det är en förutsättning att den fortsätter på Bro Hof för att den ska kunna fortsätta att utvecklas i vår kommun, säger Karl Erik Lindholm.

Varför kommer ni då inte överens?

– Det är ju väldigt komplexa frågor och komplex lagstiftning både när det gäller plan- och bygglagen, men framför allt naturreservatsfrågorna. Men själva rättsprocessen rullar på. Vi kommer att fortsätta diskutera med Bro Hof hur vi ska hantera det här efteråt så det inte blir för stor skada vare sig för Bro Hof eller kommunen.

Fakta

Konflikten har pågått sedan 2007

2004: Golfbanan Bro Hof slott börjar byggas, samtidigt anläggs ett naturreservat intill.

2007: Kommunen polisanmäler Bro Hof slott eftersom man anser att delar av banan ligger i naturreservatet.

2009: Kommunen hotar Bro Hof slott med ett vite på 8,5 miljoner kronor om man inte flyttar delar av banan och återställer naturen.

2010: Länsstyrelsen går på kommunens linje. Bro Hof Slott överklagar.

2012: Parterna söker en kompromiss utan att komma överens.

2013: 18 januari: Bro Hof hotar att stämma kommunen om parterna inte hittar en lösning.

2013: 13 mars: Förvaltnings­rätten tar upp fallet.