Brunna IP blir fullvärdig idrottsarena

Idrott På torsdag antas det nya idrottspolitiska programmet av kommunfullmäktige i Botkyrka. Enligt idrottsnämndens ordförande Mattias Gökinan (S) är utgångspunkten att alla Botkyrkabor ska erbjudas att ta del av ett rikt idrotts- och fritidsutbud.

Framöver följer ekonomiska satsningar för att leva upp till de vackra orden. Först ut att satsas på är Brunnaområdet som ska utvecklas till en fullvärdig idrottsarena för flera olika idrotter. Stadsarkitekten har börjat skissa på ett förslag.

Arenan kommer att byggas ut i etapper med start nästa år.