ANNONS

Byggboom för nya hallar

I dag har en grund börjat schaktats ut i gropen i ”Vallens” norra ände. Hösten 2016, ett år fördröjt, ska hallen stå klar – efter drygt 20 års väntan.
I dag har en grund börjat schaktats ut i gropen i ”Vallens” norra ände. Hösten 2016, ett år fördröjt, ska hallen stå klar – efter drygt 20 års väntan.
En fullstor fotbollshall med 15 meters takhöjd byggs på Norrvikens gamla grusplan, ska stå klar vid årsskiftet.
En fullstor fotbollshall med 15 meters takhöjd byggs på Norrvikens gamla grusplan, ska stå klar vid årsskiftet.
Ett flertal nya idrottshallar ska byggas i Sollentuna och nästa vinter ska en fotbollshall stå färdig på Norrvikens idrottsplats.

– Satsningen kommer av en folkrörelse som visat oss vad som behövs, säger Niklas Roos af Hjelmsäter.
ANNONS

Niklas Roos af Hjelmsäter, förvaltningschef på kultur- och fritidskontoret, sitter med en laptop framför sig och scrollar bland hall- och anläggningsprojekt som pågår, redan tagits beslut om eller som har nått långt i beslutsprocessen.

Några har redan landat, som färdigställandet av två hallar inne i gamla Häggvikshallen. Det arbetet slutförs i höst med nya omklädningsrum.

Innan dess invigs Rotebro sporthall – fullstor 44×25 meter med planmåtten 40×20 och tillfälliga läktare vid behov. I utformandet av den har skolan och idrottsföreningarna varit involverade och den ska stå modell för flera hallar i kommunen.

– Vilket bör innebära att byggprocessen går fortare, men det finns också en del skillnader.

Största projektet är friidrottshallen på Sollentunavallen, där samarbetar kommunen med elva norrortskommuner. I dag har en grund börjat schaktats ut i gropen i ”Vallens” norra ände.

Hösten 2016, ett år fördröjt, ska hallen stå klar – efter över 20 års väntan.

Lika länge har fotbollsfamiljen inte vädjat om att få en fotbollshall.

Det har velats om hall eller tält, men nu är det beslutat att det blir en hall på Norrvikens IP:s grusplan.

Upphandlingen är slutförd och fotbollshallen får takhöjden 15 meter och planmåtten 63,5×105,5 meter.

ANNONS

– Med konstgräs, säger Niklas Roos af Hjelmsäter. Det blir inga läktare, men en bra träningshall.

– Hall är bättre än tält, så det är positivt, säger Mikael Thorstensson, klubbchef i Sollentuna FK. Och skönt att det finns ett beslut med tanke på att det tagit många år.

”Thorsten” är dock aningen reserverad.

– Vi vill se spaden i marken innan vi går ut till medlemmarna med positiva besked, förklarar han.

Visa av erfarenhet?

– Precis.

Den första av sex nya sporthallar byggs i Edsberg. Den är beställd och ska stå klar hösten 2017. I vilken ordning hallar därefter byggs i Viby, Töjnan, Tegelhagen, Väsjön och Helenelund är mer oklart.

Att kommunen bygger beror på att man under många år inte gjort det.

– Och kommunen växer. Vi behöver komma ifatt och ha koll på behovet när nya skolor och bostadsområden, som Väsjön, byggs.

Niklas Roos af Hjelmsäter är införstådd med att det finns en hel del luttrade klubbledare och styrande ute på skolorna. Men just nu uppskattar han hur som helst sitt arbete.

– Det är jätteroligt. Behovet av lokaler är stort och nu råder politisk enighet om att bygga.

Som situationen är i dag är tillgången av tider mycket mindre än efterfrågan.

– Hela satsningen kommer av en folkrörelse som visat oss vad som behövs. Sollentuna har en stark och bra idrottsrörelse och politikerna har lyssnat, säger han och berättar även om ett planerat fjärde utomhusgym samt om mindre idrotts- och aktivitetsytor för exempelvis skolfriidrott.

Fakta

Här är de blivande nya sporthallarna

Friidrottshall på Sollentunavallen, klar hösten 2016.

Rotebro sporthall, invigs till skolstarten i augusti.

Fotbollshall på Norrvikens IP, planeras stå klar till årsskiftet.

Edsbergs sporthall, planeras stå klar hösten 2017.

Sporthall i nya Töjnanskolan. Oklar byggstart.

Tegelhagens sporthall (lite mindre än övriga). Oklar byggstart.

Viby sporthall. Byggs eventuellt efter den i Edsberg.

Helenelunds sporthall. Senare än 2018.

Väsjöns sporthall. Senare än 2018.

Kostnad för en hall: 50-55 miljoner kronor.

Fakta

Hoppbacke och nytt konstgräs

Fler anläggningsprojekt som är på gång framöver:

Idrotts- och aktivitetsytor. Den första anläggs i anslutning till Rotebro sporthall. Fler planeras.

Nytt konstgräs på Sollentunavallen. Önskemål att det finns på plats nästa säsong.

Tjänstemännen letar yta för en konstgräsplan i Silverdal.

60-metersbacke för backhoppning i Väsjöbacken. En förstudie är inledd.