Cancerlarm i simhallen

SS04:s sportchef Jonas Hägerhäll vid barnbassängen där det ruttna taket har lyfts bort. Den 12 augusti beräknas badet öppna igen.
SS04:s sportchef Jonas Hägerhäll vid barnbassängen där det ruttna taket har lyfts bort. Den 12 augusti beräknas badet öppna igen.
”Jag har inte varit i Vasalundshallen på flera år eftersom det är så slitet”, säger Elleni Yohannes Mikulai som hellre simmar i Huvudstabadet på sommaren och i Sundbybergs simhall på vintern.
”Jag har inte varit i Vasalundshallen på flera år eftersom det är så slitet”, säger Elleni Yohannes Mikulai som hellre simmar i Huvudstabadet på sommaren och i Sundbybergs simhall på vintern.
Solna är i akut behov av en ny simhall. I sommar renoveras Vasalundshallen efter att cancerogena ämnen uppmätts i vattnet.

Men den snart 60-åriga hallen håller bara i ytterligare fem år.

När Lokaltidningen Mitt i besöker Vasalundshallen får vi inte gå in i badet. Det anses för farligt.

– Det är en byggarbetsplats, säger Predrag Jovanovic, fastighetsförvaltare vid Solna stad.

Vid en inspektion i slutet av förra året framkom omfattande brister. Såväl vattenrening som ventilation underkändes. Väggar och tak är angripna av mögel, eluttag är inte vattentäta och i källaren kan betong från bassängen rasa ner.

Rörisoleringar är skadade och innehåller asbest. I vattnet hittades till och med cancerogena ämnen. Värst var det i barnbassängen.

Barnbassängens tak var ruttet och när Mitt i besökte simhallen i förra veckan hade det lyfts av helt och hållet.

Bakom avspärrningsstaket och byggställningar spankulerar byggarbetare med skyddshjälm. Vattnet i såväl barnbassäng som huvudbassäng har tömts på vatten.

I sommaren är hallen igenbommad och kommer att renoveras för omkring 6 miljoner kronor för att överleva den kommande femårsperioden.

– Under den perioden måste vi hinna ta beslut och upphandla en ny simhall, det lär ju ändå ta tre år, säger stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren (FP).

Så senast 2018 ska det finnas en ny simhall i Solna?

– Ja, gärna tidigare.

Simklubben SS04 som har omkring 1 600 medlemmar välkomnar renoveringen.

Men Vasalundshallens kapacitet på fem 25-metersbassänger och en barnbassäng räcker ändå inte till. Simskolan, som tar in 600 nya barn var tolfte vecka, är fullbokad året om. Varje vår och höst tar klubben emot 300 nya simintresserade barn och ungdomar. Samtidigt måste man säga nej till ytterligare 300.

– Vi har säkert en kö på ett och ett halvt år. Vår vision är att ha en bred simundervisning för alla men tyvärr är det inte möjligt. Vi måste säga nej till många som vill börja med simsporten, säger Jonas Hägerhäll, sportchef i SS04.

Anders Ekegren delar oron.

– Simkunnigheten i landet har ju minskat de senaste åren och då är det oerhört viktigt att vi kan erbjuda simundervisning, säger han.

Kommunen höll på att upphandla en ny simhall förra året men förhandlingarna strandade.

– Tanken var att företag i samverkan skulle bygga hallen och att kommunen skulle hyra den i 20 år, men en sådan lösning är inte optimal när det finns ekonomisk oro. I stället kommer troligen kommunen bekosta simhallen. Det är investering som kommer att gå på flera hundra miljoner kronor, säger Anders Ekegren.

Det område som har diskuterats tidigare och som stadsbyggnadskommunalrådet tror är mest troligt för en ny simhall är Ulriksdals idrottsplats.

– Vi pratar om åtta, tio banor på minst 25 meter och minst en undervisningsbassäng. Men vi måste även titta på alternativ med 50-metersbassänger och två undervisningsbassänger. Det är en investering som kommer att kosta flera 100 miljoner kronor.

Fakta

Orsakar cancer och nervskador

I Vasalundshallen uppmättes 350 mikrogram THM per liter vatten i barnbassängen och 190 i stora bassängen. I Tyskland är normen max 20 mikrogram.

Bland THM finns kloroform som är cancerframkallande och medför ”allvarliga hälsoproblem för simmare och personal. Små barn är extra känsliga.”

Kloroform tas lätt upp i kroppen via huden, mag-tarmkanal och lungor.

Djur som utsatts för upprepat höga doser har fått nervskador och cancer i lever och njurar.

Källa: Statusbesiktning Vasalundshallen, Solna stad.

Fakta

Olagligt dålig vattenrening

Vattenreningen i Vasalundshallen lever inte upp till lagen. Bland annat är bottenventilen i stora bassängen trasig vilket omöjliggör tömning av bassängen och försvårar reningen.

I trasiga värmerör i källaren finns asbest. Måste åtgärdas.

Taket i lilla bassängen är rötskadat.

Ventilationen är otillräcklig och delvis ur funktion.

Ombyggnaden som krävs för att Vasalundshallen ska klara ytterligare fem år uppgår till 5-6 miljoner kronor. Därutöver tillkommer kostnaden för att åtgärda den bristande vattenreningen.

Källa: Statusbesiktning Vasalundshallen, Solna stad.