Curlinghallen och Sundbybergs IP kan få en upprustning

curling
Framför allt is- och curlinghallen behöver rustas upp, anser Johan Storåkers (L).
Den styrande majoriteten i Sundbyberg vill modernisera och rusta upp Sundbybergs IP. Finansieringen föreslås ske med hjälp av försäljning av fastigheter och byggrätter för bostäder.

– Framför allt is- och curlinghallen har ett stort upprustningsbehov, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det var på kommunstyrelsens möte i måndags, den 7 november, som den styrande grönblå majoriteten la ett ledamotsinitiativ om Sundbybergs IP.

Nu ska en förstudie göras. Den ska bland annat belysa hur olika idrotter effektivt kan samutnyttja idrottsplatsen, hur den kan moderniseras och bli tillgänglig för fler, vad som kan byggas på fastigheten utifrån nuvarande detaljplan, samt hur byggrätter för bostäder kan möjliggöras i eller i direkt anslutning till området. Man ska även göra en kalkyl för att bygga en ny ishall/curlinghall och anlägga nya löparspår och konstgräsplaner.