Då ska nya idrottshallen i Husby vara klar

En ny fullstor idrottshall i Husby kommer allt närmre verklighet.

Stockholms stad vill bygga den på Dalhagens bollplan.

Mitt i har tidigare berättat om hur barn och ungdomar har fått vara med och tycka till om hur den nya idrottshallen ska utformas.

Nu går ärendet vidare. Exploateringskontoret föreslår att grusplanen, löparbanorna och grönytor vid Dalhagens bollplan får ge plats åt den fullstora idrottshallen.

Hallen ska kunna användas av idrotter som basket, innebandy, handboll, volleyboll, gymnastik och skolidrott. Utanför hallen ska det också göras iordning ytor och planer för basket, volleyboll, dans, multisport och löpning.

En skola kan också komma att byggas i närheten. Den möjligheten ska exploateringskontoret utreda tillsammans med utbildningsförvaltningen.

Bygget startar efter sommaren 2017 och hallen beräknas vara klar sommaren 2018.

Ärendet tas upp av exploateringsnämnden den 22 september.