ANNONS

De stoppar tennisakademiens tomtköp

Förvaltningsrätten har upphävt kommunens beslut att sälja tomten till Good to Great Tennis Property AB.
Förvaltningsrätten har upphävt kommunens beslut att sälja tomten till Good to Great Tennis Property AB.
Förvaltningsrätten har upphävt Danderyd kommuns beslut att sälja "idrottstomten" till Good to Great Tennis Property AB.

Avgörande för beslutet är att tennisakademin fått ett köpeavtal som bedöms vara ett individuellt riktat stöd.
ANNONS

Good to Great Tennis Property AB erbjöds att köpa idrottstomten på Rinkebyvägen till ett för lågt pris, den bedömningen gör förvaltningsrätten efter att ha gått igenom samtliga punkter som ingick i överklagan som lämnades in efter beslutet som fattades i kommunfullmäktige den 8 juni 2015.

I värderingen beräknades priset vara 500 kr/kvm för tomtmarken. I förhandlingar enades kommunen och köparen om 430 kr/kvm, vilket alltså förvaltningsrätten bedömt strider mot kommunlagen. Man gör bedömningen att prisskillnaden innebär ett individuellt riktat stöd till Good to Great Tennis Property AB.

– Jag har faktiskt inte läst domen men förstått att man anser att det är ett för stort glapp mellan värderade priset och det vi kom överens med Good to Great om, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M). Jag ska inte recensera en domstol men tycker att beslutet är lite konstigt.

– Min uppfattning och förhoppning är att vi ska hitta ett sätt att få projektet att gå i lås. För det behövs nya samtal med Good to Great, tillägger Olle Reichenberg.

Siv Sahlström (C) var mycket kritisk redan för ett år sedan – månader innan kommunfullmäktige fattade sitt beslut i juni – och förundrades bland annat över att ”en intressent halkat fram på en räkmacka”. Politikerna Siv Sahström, Carolin Robson (MP) och privatpersonen Christer Lidgard gjorde en gemensam överklagan och tryckte på att flera lagar brutits i hanteringen av ärendet.

– Vi är mycket nöjda med att förvaltningsrätten upphävt beslutet och jag kan tycka att den ekonomiska hanteringen var viktigaste frågan i vår överklagan. Man kan inte sälja Danderydbornas mark till underpris, säger Siv Sahlström.

Siv Sahlström vill överhuvudtaget inte att tomtmarken säljs till privata intressenter. Hon och centerpartiet menar att den ska gagna ungdomar inom den kommunala idrotten.

– Som det från början var beslutat. Tomten är avsedd för vår kommuns fina breddidrott. Om marken i alla fall ska säljas till en privat köpare måste det vara möjligt för alla att köpa. Endast vid en konkurrensutsatt försäljning får vi reda på vad marken egentligen är värd, säger Siv Sahlström.

ANNONS