Drömmer om en egen hall

”Stockholm är sämst av landets 12 storstadsregioner vad gäller tillgången på fullstora idrottshallar. Det är dags att ändra på”, tycker Pål Norén, Peter Aleke och Lennart Forsgren, i Spånga Handbollsklubb, som tagit fram ett förslag på ett sportcentrum med tre idrottsplaner intill Spånga Centrum.
”Stockholm är sämst av landets 12 storstadsregioner vad gäller tillgången på fullstora idrottshallar. Det är dags att ändra på”, tycker Pål Norén, Peter Aleke och Lennart Forsgren, i Spånga Handbollsklubb, som tagit fram ett förslag på ett sportcentrum med tre idrottsplaner intill Spånga Centrum.
Nästa år försvinner sju idrottshallar i Västerort. Spånga Handbollsklubb har tagit fram ett förslag på en ersättningsarena – Spånga Sport Center med plats för tre fullstora idrottsplaner.

Fastigheten som kallas Kvarteret Domnarvet 12 ligger 200 meter från Spånga station, ägs av Stockholms stad och används som uppställningsplats för felparkerade bilar.

Här ska ett nytt sportcenter byggas, om Spånga Handbollsklubb får som man vill.

Stockholms snabbast växande handbollsklubb lider, liksom de flesta andra klubbar i väster­ort, hårt av den akuta bristen på idrottshallar.

Detsamma gäller flera skolor i närområdet, 770 elever saknar i dag vettiga lokaler för undervisning i idrott.

Mellan idrottsföreningarna pågår ett ständigt krig om de åtråvärda träningstiderna i de fullstora hallarna.

– Man jagar missbrukare, spionerar på om andra klubbar utnyttjar de tider de fått, anmäler jätte­många lag för att få tider. Det är jättetråkigt, säger Pål Norén i Spånga Handbollsklubb.

I stället för att sura har Spånga HK arbetat aktivt för att försöka få till fler fullstora idrottshallar i Stockholm, och då främst i väster­ort.

Nyligen presenterade klubben ett förslag om ett nytt sportcentrum, Spånga Sport Center, intill Spånga Station.

Förslaget har skickats till berörda nämnder i Stockholms stad, samt till ledande politiker.

Spånga Sport Center har plats för tre fullstora idrottsplaner à 20×40 meter och placeras på en annars svårutnyttjad industritomt i centrala Spånga.

Om anläggningen byggs kanden delvis ersätta tältkomplexet Brommahallarna vid Bromma­plans tunnelbanestation, med sju planer, som monteras ned till sommaren för att ge plats för bostäder.

Den skulle även lyfta Lundaområdet rent estetiskt och fungera som en barriär mellan järnvägen och omkringliggande och planerad bostadsbebyggelse, menar klubben.

Prislappen beräknas landa på 55–60 miljoner kronor.

– Stockholm äger marken, driver anläggningen och vill säkert ha kontroll över fastigheten för framtida bruk. Så det naturliga är att staden står för finansieringen, säger Pål Norén.

Från genomförandebeslut till färdig anläggning tar det minst två år.

– Vi ligger alltså redan back, säger Pål Norén.

Regina Kevius (M), borgarråd med ansvar för stadsbyggnads- och idrottsfrågor i Stockholm, har inget konkret besked att ge.

– Vi håller just nu på att se över hur och var vi kan bygga fler enklare hallar för att hålla kostnaderna nere. Exakt var hallarna kan byggas är för tidigt att säga – förvaltningen har fått i uppdrag att titta på lämpliga platser..