Min lokala hjälte

Ekonomiskt bakslag för golfklubben

GOLF Lidingö golfklubb har gjort en ekonomisk prognos för 2013. Den hamnar på drygt 700 000 kronor under budget.

På grund av den långa vintern kunde klubben inte öppna banan förrän den 10 maj. Större delen av summan som inte fanns med i den ursprungliga budgeten har, enligt Lidingö Golfklubbs hemsida, gått åt till att få banan i speldugligt skick.