Enskede IK sa nej till elithets

Syreröd, Enskede IK
Christian Nyreröd har länge varit engagerad som ledare i Enskede IK och var med och tog fram "Enskedemodellen" för ett par år sedan. "Det som ger absolut sämst resultat när det gäller att få fram elitspelare är akademilagsverksamheten – alltså det sätt som i Stockholm betraktas som bäst", sa han när modellen implementerades i Enskede IK.
Enskede IK har sedan ett par år jobbat hårt och medvetet för att motverka resultathetsen inom ungdomsfotbollen. Nu har klubben utsetts till årets barn- och ungdomsförening av Stockholms Fotbollsförbund.

– Det betyder att vi är nominerade till priset på riksnivå, säger Christian Nyreröd, styrelseledamot och en av dem som var med och arbetade fram ”Enskedemodellen” som klubben arbetar efter sedan 2014.

Modellen innebär bland annat senare selektering, det vill säga att man skapar förstalag först när spelarna fyller 15 år (flickor) och 16 (pojkar), och att man arbetar aktivt för at så många som möjligt ska spela så länge som möjligt.

Införandet av ”Enskedemodellen”, som bygger på aktuell forskning kring talangutveckling och barns fysiska, psykiska och sociala utveckling, är en av skälen till att Enskede IK får priset av Stockholms Fotbollsförbund.

I motiveringen nämns även flera andra saker:

* En genomtänkt och väl fungerande organisation som innefattar en heltidsanställd sportchef och en heltidsanställd kanslichef, som leder arbetet i sportkommittén och i barnverksamheten.

* Ambitiösa insatser för att ständigt utveckla och utbilda ledare och spelare i föreningen, både genom interna och externa utbildningar.

* Sociala projekt där man bland annat arrangerar fotboll inomhus för ensamkommande under vinterhalvåret och bedriver spontanfotboll på Enskede IP under sommarhalvåret.

* En social fond som möjliggör att ekonomiskt hjälpa enskilda medlemmar som annars inte skulle ha råd att delta i sina respektive lags aktiviteter.

* En kontinuerlig utvärdering som strävar till att hela tiden försöka göra en bra verksamhet ännu bättre.

Martin Månsson, Enskede IK:s ordförande, ser priset som ett pris till föreningens alla ledare.

– Mellan raderna i motiveringen förstår man att föreningens ledare spelar en stor roll för att priset går till Enskede IK. Det är ledarna som i mångt och mycket är föreningen. Deras agerande när de befinner sig ute i Fotbollsstockholm och Fotbollssverige blir bilden av Enskede IK. De allra flesta ledarna är balanserade och positiva och har ett barn- och ungdomsperspektiv på sitt ledarskap, säger han.

Enskede IK är en av Stockholms största föreningar med cirka 2 400 medlemmar, 400 ledare, 90 träningsgrupper (ökar på tjejsidan) plus ca 350 spelare i knatteverksamheten.

Utmärkelsen innebär alltså att Enskede IK nominerats till priset som hela Sveriges barn- och ungdomsförening 2016. Där representerar Enskede IK Stockholm i en riksomfattande tävling arrangerad av Svenska Fotbollsförbundet. I fjol blev Vimmerby IF årets barn- och ungdomsförening i Sverige medan Sundbybergs IK fick titeln i Stockholm.