Min lokala hjälte

Eriksdalsbadet mäter fett

Hälsa Att räkna ut ditt BMI-värde kan vara ett sätt att få ett hum om du är överviktig eller undernärd. Men för att få ett säkrare mått kan du göra en fettmätning.

En sådan är under våren möjlig att göra vid gymmet på Eriksdalsbadet.

Förutom exakt BMI-värde får deltagarna även svar på hur stor fettmassa och muskelmassa de har samt hur stor del av deras kroppsvikt som utgörs av vatten.

Fettmätningen kommer att vara möjlig den 28 mars, 23 april, 9 maj och 6 juni. För exakta klockslag se badets webbplats.