Ex-galaxyspelare får Kungastipendium

Fotboll Förre Kista Galaxyspelaren Anas Hsissen, som fortfarande är engagerad i klubben, har fått ett stipendium på 250 000 kronor för sitt arbete med

människor som står utanför arbetsmarknaden. Kompassrosen delas ut ut av Scouternas och Konungens stiftelse Ungt Ledarskap. I Anas Hsissens bemanningsföretag möts olika nationaliteter dagligen.