Fahrbring får stipendium

Golf Sollentuna golfklubbs Jens Fahrbring, 29, har fått ett stipendium från PGA:s Future Fund och Caroline Hedwalls stipendiepott på 50 000 kronor. Stipendierna syftar till att stötta unga och lovande golfspelare.

– För mig, som inte har speciellt stora sponsorintäkter, betyder en sån här sak j­ättemycket. Pengarna skänker ett visst lugn och gör att man inte får kniven mot strupen direkt från start, säger han till golf.se.