Fotbollstält byggs på Nacka IP

fotboll På Nacka IP, vid Nacka gymnasium, ska ett fotbollstält resas över en fullstor 11-mannaplan under vintermånaderna oktober till och med mars. Tältet blir ett så kallat övertryckstält som alltså monteras ner under sommarmånaderna.

Frtidsnämnden konstaterar att Nacka IP är den av kommunens idrottsplatser där ett fotbollstält kommer att möta minst protester från omkringboende.

Tältet kostar 15 miljoner kronor och kommer vintertid att hyras ut även till föreningar från andra kommuner för att finansiera driften.