Friidrottare värnar om Krillans gräs

Kristinebergs IP är sliten och i behov av både renovering och modernisering. Frågan är vad som ska hända med den gamla idrottsplatsen från 1930-talets början.

Flera fotbollsklubbar har framfört önskemål om att konstgräs ska anläggas på 11-mannaplanen, som i dag har naturgräs. Det har fått Stockholms friidrottsförbund att agera.

För Stockholmsfriidrotten vore konstgräs på Kristinebergs IP ”absolut oacceptabelt då det skulle utestänga utövande av flera kastgrenar från denna viktiga idrottsplats”, skriver förbundet i ett brev till idrottsnämnden.

– Spårvägen, Hässelby, Bromma FK och Studenternas är exempel på klubbar som tränar på Kristinebergs IP. Innerstan har många invånare, men nästan inga arenor för friidrott. Vi vill att Krillan bevaras och att staden de närmaste åren satsar resurser på underhåll och utveckling av den, säger Johan Storåkers, ordförande i Stockholms Friidrottsförbund.

Utöver att gräsmattan behövs för kastgrenarna är den en viktig yta för uppvärmning, nedvärmning och olika övningar för friidrottarna, enligt Johan Storåkers.

Idrottsnämnden har ännu inte tagit ställning till fotbollsklubbarnas önskemål om konstgräs, eller friidrottens förhoppningar om att få behålla naturgräset. Däremot har idrottsnämnden avsatt 1 miljon kronor för att under 2013 påbörja en utredning kring en upprustning av Kristinebergs IP.

– Därutöver finns inga beslut eller ställnings­taganden från oss i nämnden, säger Regina Kevius (M), idrottsborgarråd.