Gamla Sturebyare vill bli fler

idrott I söndags hade föreningen gamla SSK-are, för folk som har varit aktiva i Stureby SK, sin årliga träff med bowling i Högdalen och gemensam lunch vid Stureby BP. Föreningen har 35 medlemmar mellan 55 och 90 år, och de flesta av dem var på plats i söndags.

– Vi skulle verkligen vilja bli fler medlemmar. Nyrekryteringen är svår då vi inte känner så många som varit aktiva i Stureby SK de senaste 15–20 åren, men de är mycket välkomna, säger Göran Johansson, föreningens kontaktperson tillsammans med Benny Ström.