Greus ska utbilda 12-åringar

Fotboll Från och med den 1 mars kommer Christian Greus att vara utbildningsansvarig för Sollentuna FK:s 12- och 13-åriga flickor och pojkar.

Klubben skriver på sin hemsida:

”Rekryteringen av Crippe är ett led i klubbens ambitioner att stärka fotbollsverksamheten lägre ner i åldrarna och utveckla vår kärnverksamhet. För att säkerställa en ännu starkare organisation i övergångsåldern P/F12 kommer Crippe tillsammans med nuvarande utbildningsansvariga att lappa över varandra i den ålderskullen.”