Gymnastikhallen i Mälarhöjden bantas

Omkring 1000 barn i Söderort köar för att få börja med gymnastik.
Omkring 1000 barn i Söderort köar för att få börja med gymnastik.
Gymnastikhallen byggs på grusplanen på Mälarhöjdens IP.
Gymnastikhallen byggs på grusplanen på Mälarhöjdens IP.
Den planerade dubbelhallen för gymnastik på Mälarhöjdens IP krymper till en enkelhall. Och rytmiska sportgymnaster får inte plats.

Det finns ett stort behov av en gymnastikhall i Söderort. Gymnastikföreningarna i området har omkring 3000 medlemmar och 1000 barn köar för att få börja träna.

Stockholms stad har därför planerat att bygga en dubbelhall för gymnastik på grusplanen på Mälarhöjdens idrottsplats. Hallen skulle ha plats för såväl artistisk gymnastik och truppgymnastik som rytmisk sportgymnastik.

Men markförhållandena gjorde bygget betydligt dyrare än vad kommunen hade räknat med. En vattenledning behövde flyttas, marken behövde pålas och gymnasternas hoppgropar var tvungna att grundläggas under grundvattenytan.

För att få ner kostnaderna har idrottsförvaltningen i samarbete med Gymnastikförbundet Öst bantat ner dubbelhallen till en enkelhall. Dessutom ändras placeringen något för att man ska slippa flytta vattenledningen.

En avskiljande vägg ska göra det möjligt för artistiska gymnaster och truppgymnaster att träna parallellt. Däremot saknas det alltså plats för dem som tränar rytmisk sportgymnastik.

Idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) är inte nöjd med hur ärendet har hanterats.

– Vi måste se över det fortsatta arbetet för det är inte tillfredställande att förvaltningen först har en beräkning som säger att vi ska kunna bygga en dubbelhall och sedan visar det sig att vi knappt har råd att bygga en ändamålsenlig gymnastikhall för den kostnaden.

Hon här ändå glad över att hallen till slut byggs.

– Det är väldigt angeläget inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv att vi bygger en gymnastikhall. Det är en övervägande del flickor som nyttjar gymnastikhallarna, i flera av våra andra hallar är det en övervikt av pojkar.

Oppositionen är kritiska till att gymnastikhallen bantas. ”Liberalerna föreslår att den dubbelhall som fattades beslut om 2014 ska byggas, de utökade kostnaderna till trots.”

Hallen beräknas kosta 80 miljoner kronor. Enligt planeringen startar bygget i april näsa år är klart två år senare.

Ärendet tas upp av politikerna i fastighetsnämnden och idrottsnämnden den 14 respektive 21 juni.