Gymnastikklubben Idlaflickorna 70 år

GYMNASTIK Ernst Idla flydde under andra världskriget från Estland till Sverige och 1945 startade gymnastikpedagogen Idlaflickorna. Idlametoden lever vidare än i dag och den 17 maj firar föreningen 70 årsjubileum i Eriksdalshallen.

Föreningen finns på flera platser i Storstockholm och det är Katarina Idla, barnbarnsbarn till Ernst, som håller traditionen med bollgymnastik vid liv.