Hammarby redo överge klassiska långsidesklacken

Hammarby utreds.
Hammarbysupportrar på norra läktarens nedre sektion. I dag finns resten av klacken på västra långsidan, 2018 kan den i stället stå på norra läktarens övre etage.
Hammarby har till skillnad från de flesta andra fotbollsklubbar i Sverige, och utomlands, haft en ståplatssektion på långsidan. Men nu kan det snart vara slut med det. Klubben har tagit ett inriktningsbeslut om att ha ståplats bara på den norra kortsidan, på nedre och övre etage.

Frågan har varit, och är, känslig.

Många grönvita supportrar anser att en långsidesklack, så som det var på gamla Söderstadion, är en del av Hammarbys identitet. De har förespråkat att klubben ska behålla den nuvarande lösningen med en ståplatssektion på västra långsidan och en på norra kortsidan.

Andra tycker att klacken blir för lång och utspridd, vilket gör det svårare att skapa bra tryck och synkad sång. De har framfört önskemål om att i stället ha två ståplatssektioner på kortsidan, norra läktarens nedre och övre etage.

Hammarby Fotboll har träffat förespråkarna för båda lösningarna flera gånger det senaste året och lyssnat på deras argument. man har samtidigt samlat in information och fakta kring respektive lösning.

Nu har klubben till slut fattat sitt beslut. man ska på sikt verka för en placering av ståplatssektionerna på kortsidans nedre och övre etage. Omställningen är inte möjlig till nästa säsong utan tidigast till 2018.

Om och när en omställning av ståplatssektionerna till kortsidans övre och nedre etage genomförs är klubbens plan i så fall att ställa om den del av den västra långsidan som i dag är ståplats till en så kallad ”aktiv sittplats”-sektion. Det vill säga en sektion där det finns stolar men där publiken i första hand står upp och ser matcherna.

Det finns, förklarar klubben på sin hemsida, ”inga som helst planer från klubben att använda delar av denna sektion för sponsorer” – något som det har spekulerats om bland en del supportrar.

Under november kommer Hammarby Fotboll att arrangera en informationsträff där engagerade supportrar kommer att få möjlighet att ställa frågor.