Hela IP:n kan stängas

Lasse Tomasson och Johanna Gustafson i Stuvsta IF:s styrelse vädjar till Huddinge att vrida på den planerade sporthallen på Stuvsta IP. ”Vi får betala ett högt pris. Vart ska våra barn ta vägen under byggtiden? Klubben riskerar att försvinna”, säger Lasse Tomasson.
Lasse Tomasson och Johanna Gustafson i Stuvsta IF:s styrelse vädjar till Huddinge att vrida på den planerade sporthallen på Stuvsta IP. ”Vi får betala ett högt pris. Vart ska våra barn ta vägen under byggtiden? Klubben riskerar att försvinna”, säger Lasse Tomasson.
Den planerade sporthallen på Stuvsta IP slår hårt mot Stuvsta IF.

Klubben stängs ute under den 18 månader långa byggtiden. Över 1 000 fotbollspelande ungdomar blir utan hemvist.

Stuvsta IF har i flera instanser överklagat detaljplanen för den nya idrottshallen och mötesplatsen på Stuvsta IP.

Klubben har inget emot hallen, men vill att den placeras i utkanten av idrottsplatsen snarare än mitt på.

Om förslaget blir verklighet kommer hela Stuvsta IP att stängas för all fotbollsverksamhet under den ett och ett halvt år långa byggtiden.

Det drabbar inte bara bara Stuvsta IF utan även alla dem som brukar spela spontanfotboll på idrottsplatsen.

– Vart ska våra 1 000 ungdomar ta vägen? Det råder en jättebrist på planer i Huddinge i dag. Vi är rädda att det blir så begränsat att vi tappar verksamheten helt och hållet, säger Lasse Tomasson i Stuvsta IF:s styrelse.

Men är det inte egoistiskt av er att försena hallen, den stora massan vinner ju på att den blir av?

– Vi känner bara att vi får betala ett väldigt högt pris. Vi är oroliga för att klubben faktiskt kommer att försvinna. Är det inte värt att betala lite mer så att det blir bra även för Stuvsta IF? Hallen ska stå i väldigt många år, säger Lasse Tomasson.

Nu vädjar klubben till Huddinge kommun att släppa prestigen och titta närmare på det förslag till alternativ placering vid kanten av berget som Stuvsta IF har arbetat fram.

Ett placering som kommunen tidigare har förkastat med en rad argument.

– De har avfärdat oss som mindre vetande, men flera av oss i styrelsen arbetar faktiskt i byggbranschen,och vet vad vi talar om. Kommunens argument håller inte när man väl kollar upp dem, säger Lasse Tomasson.

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Tomas Hansson (KD) har tidigare till Lokaltidningen Mitt i sagt att kommunen har försökt att anpassa förslaget så långt det varit möjligt utifrån Stuvstas önskemål, men att det har funnits en hel del begränsningar och hänsyn att ta.

”Det är trångt, det är många ledningar, det är tillfarter, trafik- säkerhet, gång- och cykelvägar att ta hänsyn till”, sade Tomas Hansson.

En av kommunens viktigaste invändningar mot Stuvsta IF:s förslag har varit att Stockholm Vattens stora huvudledning måste flyttas.

– Det har sagts att det blir dyrt. Men enligt vad vi har sett så måste vattenledningen flyttas även i kommunens alternativ. Och den omtalade gång- och cykelvägen slutar i en återvändsgränd, säger Lasse Tomasson.

Mark- och miljödomstolen avslog i februari Stuvsta IF:s överklagande av detaljplanen. Stuvsta IF:s styrelse har enats om att lämna in ett nytt överklagande till mark- och miljööverdomstolen.

– Eftersom kommunen inte ens vill lyssna på vad vi säger, så får vi gå på det som vi formellt kan påverka i stället, säger Lasse Tomasson.

Fakta

Kraftiga hyreshöjningar för Stuvsta IF

Stuvsta IF får bara strötider i den nya sporthallen eftersom fotboll enligt kommunens regler klassas som utomhusidrott.

Fastighetsägaren Huge har aviserat klubben om kraftiga hyreshöjningar för de nya lokalerna.

Konstgräset på Stuvsta IP har dömts ut, men ersätts inte. ”Huge anser att det är att kasta bort pengarna eftersom planen ska användas som uppställningsplats under bygget”, säger Lasse Tomasson, Stuvsta IF.

Fakta

Helt olika lösningar

Enligt kommunens förslag placeras hallen parallellt med planen.

Stuvsta IF vill i stället vrida hallen 90 grader så att ytterligare en liten fotbollsplan ryms.