(rubrik saknas)

Fakta

Hjälper de som vill plugga och sporta

Sport Campus Sweden stöder dem som vill kombinera en satsning på elitidrott med högskolestudier i Stockholmsregionen.

Aktiva får hjälp inom områden som studieanpassning, boende, idrottsmedicin, fystester, mental träning och kostrådgivning.

24 specialidrottsförbund, 5 högskolor, 7 kommuner och Stockholms idrottsförbund samverkar inom föreningen.

15 april och 15 oktober är sista datum för att söka till såväl högskolan som Sport Campus Sweden.