Husby kan få fullstor idrottshall

Intill nedlagda Dalhagsskolan i Husby som numer är en filial till Fryshuset funderar Stockholms stad på att bygga en fullstor idrottshall.
Intill nedlagda Dalhagsskolan i Husby som numer är en filial till Fryshuset funderar Stockholms stad på att bygga en fullstor idrottshall.
Husby har redan en ishall och en simhall. Nu ser området även ut att få en fullstor idrottshall. Idrottsförvaltningen pekar ut Dalhagens bollplan som en lämplig plats.

– Vi kommer att titta närmare på förutsättningarna för att bygga en idrottshall där, säger idrottsförvaltningens chef Olof Öhman.

Stockholms stad har tagit beslut om att bygga fem fullstora (20X40 meter) idrottshallar. Tre är redan byggda, i Sätra, Gröndal och Hässelby.

Hall nummer fyra i Grimsta kommer att stå klar 2017.

Den femte hallen skulle ha byggts i Hjulsta, men stoppades i våras på grund av komplicerade markförhållanden.

Nu pekas alltså Dalhagens bollplan i Husby ut som en alternativ placering för hallen.

En utredning ska visa om platsen lämpar sig för ett hallbygge.

Enligt Sophie Dahlberg på idrottsförvaltningen så ska hallen både byggstartas och stå färdig 2018.

Priset har beräknats till 25 miljoner kronor, därtill kommer kostnader för markarbeten.