Idrottsklubbar kan få pengar för 20-plussare

Vallentunas idrottsklubbar kan framöver få pengar även för att sysselsätta äldre ungdomar.
Vallentunas idrottsklubbar kan framöver få pengar även för att sysselsätta äldre ungdomar.
Politikerna vill underlätta för Vallentunas idrottsföreningar att behålla de unga längre upp i åren. Framöver kan de få aktivitetsstöd även för 20-25-åringarna. En förändring av bidragsnormen kan tidigast vara på plats i höst.

Vallentunas idrottsföreningar har allt svårare att locka och inte minst behålla ungdomarna. Idag sker de flesta avhoppen i nedre tonåren, i 15-16-årsåldern.

Lars Carlsson; Centern; Fritidsnämnden; Vallentuna; Aktivitetsstöd; Satsning på idrotten

Lars Carlsson (C) är ordförande i fritidsnämnden i Vallentuna.

För att underlätta för de ideella idrottsföreningarna att engagera de unga ger kommunen olika former av ekonomiskt stöd. Det viktigaste stödet är hyresbidragen som innebär att föreningarna till en låg penning kan bedriva verksamhet i kommunens idrottslokaler. Idrottsföreningarna får även ett aktivitetsstöd som betalas ut två gånger årligen baserat på antal sammankomster och deltagare.

–Vi höjde själva krontalen i aktivitetsstöden rätt kraftigt för några år sedan för att anpassa bidragen till prisstegningen, säger Lars Carlsson (C), ordförande i fritidsnämnden i Vallentuna.

Nu överväger politikerna ytterligare en satsning. Vid ett samrådsmöte i höstas var ett önskemål från idrottsföreningarna ett bredare åldersspann för aktivitetsstödet som idag omfattar barn och ungdomar mellan 7 och 20 år. Förslaget var att Vallentuna istället följer riksidrottsförbundets bidragsnorm där åldersspannet för det så kallade LOK-stödet är 7-25 år.

– Vi har gett förvaltningen i uppdrag att titta på vilka konsekvenser ett bredare åldersspann skulle få, säger Lars Carlsson.

Fritidsnämndens ordförande vill inte föregå utredningen, men tror på ett positivt beslut. Även om det på kort sikt skulle kosta ett par tusenlappar extra så sparar det väldigt mycket mer pengar åt samhället i det långa loppet om man kan behålla unga i föreningslivet längre upp i åldrarna, menar han.

– Det är bara att titta på vad det skulle kosta om fyra personer i Vallentuna skulle hamna ordentligt på glid. Den årliga kostnaden skulle motsvara det sammanlagda aktivitetsstödet för alla föreningar i Vallentuna under ett år, säger Lars Carlsson.

Ett utökat åldersspann för aktivitetsstödet är en viktig signal till idrottsföreningarna och ger dem bättre möjligheter att utvecklas och göra sig mer attraktiva för att locka ungdomar att stanna inom idrotten, menar han.

– Föreningarna skulle få bättre intäkter eftersom de då har möjlighet att även räkna in äldre ungdomar. Och det blir lättare att behålla unga vuxna i klubbarna som viktiga förebilder för de yngre, som spelande tränare exempelvis, säger Lars Carlsson.

En förändring av åldersspannet i bidragsnormen kan vara på plats tidigast i höst. Men mer sannolikt är att reformen genomförs nästa år.

Fakta

Aktivitetsbidraget betalas ut två gånger årligen

  • För att få kommunalt aktivitetsstöd ska din förening tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation.
  • Ha minst 15 registrerade medlemmar i åldern 7-20 som är mantalsskrivna i Vallentuna, Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker eller Norrtälje.
  • Huvudsakligen bedriva verksamhet för ungdomar i Vallentuna, redovisa minst 20 sammankomster per verksamhetsår, samt ha ett registrerat post- eller bankgirokonto.
  • Årligen lämna in en verksamhetsberättelse till kommunen med bland annat uppgifter om antal medlemmar mellan 7 och 20 år, en ekonomisk redovisning samt en förteckning över styrelse och revisorer.
  • Föreningarna ansöker själva om aktivitetsbidraget som betalas ut 2 gånger årligen.
Källa: Vallentuna kommun