Ingen boulehall för Farstaseniorer

BOULE Pensionärsrådet i Farsta stadsdelsnämnd har skrivit till Idrottsnämnden och önskat en investering i en boulehall i Farsta. Men nämnden säger nej eftersom ”det aktuella området inte är idrottsmark utan parkmark”.

Dessutom har två provisoriska idrottshallar byggts på Farsta IP, för tiden då Farsta sim- och idrottshall byggs om. Ytterligare ett större hallbygge på IP:n är inte möjligt, enligt idrottsnämnden.