Ingen tjurrusning på skjutfält

Löpning Tjurruset ville arrangera årets lopp den 3 och 4 oktober på Livgardets övningsområde och skjutfält i Brunna.

Men Fortifikationsverket och Försvarsmakten avslår ansökan eftersom militärerna själva använder området den aktuella helgen.

Tjurruset är ett lopp över tio kilometer i lerig och krävande terräng som ­arrangeras på olika platser i Storstockholm.

Förra året lockade tävlingen 8 664 deltagare. Dessutom sprang 1 050 pojkar och flickor det 3 kilometer långa Kalvruset.