Ja till gåsjakt på Bro Hof

golf Efter en efterfrågan har länsstyrelsen gett Bro Hof Golfklubb tillstånd att bedriva skyddsjakt av vitkindade gäss på sin golfbana. Från och med beslutsdagen, 30 augusti, till och med 15 oktober har länsstyrelsen beslutat att högst tio gäss får skjutas.

Syftet med jakten är att begränsa föroreningarna från fåglarna, och dessa får endast skjutas om de rastar på golfbanan, förutsatt att markägaren har gett sitt medgivande till jakten.

Länsstyrelsen uppmanar till att endast fälla en gås åt gången för att det ska bli en upprepad skrämseleffekt bland gässen.