Järfälla kan få länets första inomhusskidspår

Skidtunnel i Veddesta
En multisportanläggning, med bland annat skidtunnel, planeras under bostadshus i Veddesta.
Stockholmsregionens första skidanläggning inomhus kan etableras i Järfälla. Den 29 maj beslutar kommunstyrelsen om markanvisningsavtal för Sernekes planer på ett samlat kvarter – med bland annat skidspår inomhus, hotell, kontor och bostäder – i Veddesta.

– Vi vet att bara konstsnöspår på vintern drar många skidåkare. Skidspår inomhus året runt skulle bli en destination som skulle locka väldigt många, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Planer på skidspår inomhus har funnits på många håll i länet – Bålsta, Botkyrka, Södermalm och Ullna för att nämna några – men ännu inte blivit verklighet någonstans. Nu kan det alltså ske i Veddesta i stället.

Har byggt innespår i Göteborg

– Serneke har byggt skidspår inomhus i Göteborg och vi har stort förtroende för dem. De har letat länge efter en plats i Stockholm, säger Claes Thunblad.

Claes Thunblad

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande, hoppas på en bred politisk uppslutning bakom planerna på en blandstad med bland annat en multisportanläggning i Veddesta.

För ett år sedan tog Serneke kontakt med Järfälla kommun och presenterade sina planer. Det handlar om att bygga sju kvarter med så kallad blandstad, där bostäder, skola, kontor, affärer, hotell och idrottsanläggningar ligger samlat.

Flera idrottshallar planeras

– Det finns planer på flera idrottshallar. Vi får se vilka idrotter som har störst behov, men det som har nämnts är att det kan bli en fotbollsplan och i så fall ska det bli en arena med några tusen sittplatser, en som kan användas i tävlingssammanhang.

Det kräver väl en rejäl takhöjd?

– Ja, men byggnationen är på 19–20 våningar så det är inte omöjligt. Det enda som är bestämt är dock att det blir skidspår under kvarteret, säger Claes Thunblad.

Det nya området ska växa fram på den västra sidan av E18, i anslutning till nuvarande Veddesta centrum och i deirekt anslutningtill den nyöppnade pendeltågsstationen och vid den framtida bussterminalen i Barkarby.

Skidspår inomhus i Veddesta

Den streckade slingan i bildens övre del visar ett förslag på hur skidspåret kan komma att gå.

– Platsen är fantastisk med närhet till pendeltåg, bussar och regionaltåg. och det kan gå ganska fort. Målet är att det ska vara klart redan 2020, säger Claes Thunblad.

Detaljplan nästa steg

Första steget tas alltså på måndag då kommunstyrelsen tar beslut om försäljningen av marken till Serneke. Därefter ska kommunen och Serneke gemensamt ta fram en detaljplan för området.

– Vi hoppas på en stor och bred uppslutning bakom beslutet i kommunstyrelsen. Järfälla är en fantastisk idrotskommun, både för bredd och elit, men vi har brist på anläggningar även om en del är på gång. Det här stärker oss som idrottskommun, säger Claes Thunblad.

Längden inte spikad ännu

Exakt hur långt det planerade skidspåret blir är inte klart ännu.

– Nej, det är inte spikat, vi har inte kommit till det stadiet, säger Johan Live på Serneke Group AB.

I Göteborg har Serneke byggt Prioritet Serneke Arena, en stor multisportanläggning med bland annat fullstor fotbollsplan, handbollsplan och ett skidspår inomhus.

”Idrotten spelar en stor roll”

– Den har blivit jättepopulär. Där finns även skola, restauranger, affärer, konferenslokaler och hotell, men i Järfälla är det annorlunda för där bygger vi dessutom bostäder. Vi vill bygga en bra stadsmiljö med trygghet och mötesplatser. Där bidrar restauranger, affärer och kultur, men även idrotten spelar en stor roll då också den bidrar till folkhälsa, integration och attraktion då den lockar folk utifrån att komma dit, säger Johan Live.