Jollesegling hela hösten

segling Den har veckan börjar den ordinarie träningen i jollesegling vid Ranängen i Djursholm. Det är Kungliga svenska segelsällskapet (KSSS) som lär barn grunderna i segling under lekfulla former. Seglingskunskaperna förfinas efter hand och kappseglingen fortsätter sedan i tävlingsform i Ranängens egen torsdags-cup.

Under hösten, ända tills isen lägger sig, pågår jollesegling måndag, tisdag, onsdag, torsdag och lördag.

I den ordinarie träningen deltar än så länge cirka 50 seglare i åldern 7–18 år. I vårens och sommarens fyra dagläger deltar ytterligare ungefär 60 barn varje år.