Klubbar beslutar om samgående

Fotboll Styrelserna i Sollentuna United och Sollentuna Fotboll håller i dag tisdag extra insatta årsmöten för att besluta om ett eventuellt samgående.

Sedan sina årsmöten 2011 har en styrgrupp utsedd av klubbarna utrett hur en fusion skulle kunna se ut.

Bland de största fördelarna nämns möjligheten att anställa fler tränare och utbildningsansvariga, bättre rusta niomannaverksamheten och att kunna behålla spelare längre inom klubben.