Klubbar kan få kraftigt höjda hyror

Vallentuna kommun aviserar en chockhöjning av taxorna för idrottsanläggningar. Detta sedan fritidsnämnden gått back med en miljon kronor. Klubbarna kan nu tvingas höja medlemsavgifterna.

Ett dussin idrottsföreningar i Vallentuna har inlett ett långsiktigt arbete med att prata föreningsliv med politiker. Förra måndagen saknades tre fyra klubbar, ändå representerade de närvarande cirka 2 000 barn och ungdomar. En akut punkt var kommunens plan att höja hyrorna i idrottsanläggningar. Hyrorna ska enligt uppgift höjas med 15–25 procent, men det kan bli tal om upp till 30 procent.

– Ett slag i ansiktet om det blir så, säger Håkan Altin, ordförande i Vallentuna volley.

Förslaget behandlades i fritidsnämndens arbetsutskott den 4 november. Utskottet återremitterade förslaget med motiveringen att det skulle ”kompletteras med information om ekonomiska effekter av den förändrade taxan.”

– Föreningarna har det redan tufft och alla håller ner medlemsavgifterna så mycket det gå för att få med barn och ungdomar i verksamheten. Med höjda taxor måste pengar in i klubbarna, då blir det medlemmarna som får betala, säger Staffan Hassius, ordförande i GoIF Kåre.

När nya sporthallen vid Lovisedalsskolan stod klar justerades inte fritidsnämndens budget­anslag. Konsekvensen blev att nämnden gått en miljon back på driften; löner, internhyra och städning. Dessutom ska fritidsnämnden ta kostnaden för Bällstabergs ungdomsgård i sin budget. Gården har tidigare finansierats av kyrkan.

– Direkt olyckligt att kommunens största fritidsgård – idrottsföreningarna – ska få ökade kostnader för en ungdomsgård, säger Staffan Hassius. Ungdomsgårdar behövs, det logiska vore att nämnden fick ökat anslag.

För att hämta hem pengarna har nämnden två inkomskällor: hall- och anläggningstaxor samt Kvarnbadet.

Kicki Martinell, ordförande i handbollsklubben, tycker inte att ideellt föreningsarbete ska bära upp något som inte är föreningsanslutet.

– Ingen är emot en ungdomsgård, men nu ställs två verksamheter mot varandra.

Hon menar att 20-procentiga hyreshöjningar kommer att slå hårt.

– Vi har inga sponsorer som täcker den extra utgiften utan följden blir höjd medlemsavgift. Vilket ingen vill.

Håkan Altin tycker att förra veckans möte med företrädare för Folkpartiet och Centern var positivt. Han hoppas att politikerna tar föreningarnas oro och argument på allvar, men liksom andra Mitt i Vallentunasteget talat med är han bekymrad.

Åke Uddén (C), ordförande i fritidsnämnden, tillstår att det är en grannlaga uppgift nämnden har att lösa. Men någon generell höjning tror han inte på.

– Det är olyckligt att första förslaget kom ut, eftersom det återremitterades. Och det blir ingen 20-procentig höjning om jag får bestämma, säger Åke Uddén.

Vallentuna volley, här i söndagens segermatch hemma mot Södertelge VBK, är en av klubbarna som riskerar höjda hyror.

Fakta

Så slår en 20-procentig hyreshöjning