ANNONS

Kolarängens bollplan ska få konstgräs

Konstgräs
Nästa år ska Kolarängens bollplan få konstgräs.
Kolarängens bollplan i Kallhäll får konstgräs för 9-mannaspel nästa år. Det väntas kultur- och fritidsnämnden besluta i maj.
ANNONS

– Ja, det är förankrat i majoriteten. Konstgräs på Kolarängen kommer att ingå i investeringsbudgeten för 2018, säger Mika Metso (S), ordförande i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.

Kallhälls FF har vuxit de senaste åren och har i dag minst ett och ofta flera pojk- och flicklag i varje årskull från 2002 till 2010, med undantag av F04. Då det endast finns en konstgräsplan, Bolindervallen 2, i Kallhäll har klubben haft svårt att ordna träningstider åt alla.

En halv grusplan i dag

– Framför allt ser vi att det kommer att bli skulle ha blivit ännu svårare framöver då det fylls på med nya lag från fotbollsskolan samtidigt som våra äldre lag stannar i klubben. En ny 9-mannaplan blir ett väldigt bra tillskott, säger Magnus Forsberg, ordförande i Kallhälls FF.

Kolarännens BP är i dag en grusplan och den är dessutom halverad i storlek då tillfälliga paviljonger står på ena halvan för att inrymma personal och elever som blev ”hemlösa” då Kopparstugan brann.

Även ny belysning

Den nya Kopparstugan ska stå klar i höst. Då kan paviljongerna avvecklas och marken återställas.

– Eftersom marken redan är anpassad för en fotbollsplan tror vi att det kommer att gå ganska fort när väl bygget startar 2018. Vi hoppas att den nya konstgräsplanen ska vara färdig till sommaren, säger Mika Metso.

I samband med att Kolarängen får konstgräs byggs även omklädningsrum och planen får ny belysning.

Budgeterad totalkostnad är 8 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner är oförutsedda utgifter/byggherrekostnader.

ANNONS