Konstgräset växer i Tyresö

Konstgräs
Tyresö får två nya konstgräsplaner.
Tyresös konstgräsplaner väntar tillökning.
I vinter anläggs en 11-mannaplan vid Strandskolan, och även en 5-manna vid Brevik skola.

I går tisdag togs 11-mannaplanen av konstgräs på Trollbäckens IP i bruk för första gången. Eller snarare, det var premiär på det nya konstgräset som ersatt det gamla.

En del av det borttagna underlaget återanvänds till en 5-mannaplan vid Brevik skola där det nu finns en grusplan. Konstgräset ska användas av skolans elever och öven för spontanbruk.

Tyresö har sedan tidigare elva konstgräsplaner av olika storlek. Med Brevik blir de tolv, och snart tas första spadtaget för den 13:e planen.

Kostar mer än normalt

Ett betydligt större projekt är på gång vid Strandskolan. Här anläggs en 11-mannaplan av konstgräs under vintern. Den ska vara klar i vår eller sommar.

– Naturgräsplanen som finns där nu har hål och är knappt spelbar, säger Stefan Fridén, fritidskonsulent Tyresö kommun.

Den budgeterade kostnaden för planen är nio miljoner kronor, inklusive belysning och staket, vilket är något mer än normalt.

– Det är stora markarbeten. Och så behövs extra säkerhet och gångvägar eftersom bygget ligger intill en skola.

Det är ännu inte klart vilken typ av konstgräs det blir vid Strandskolan.

Släpper ut mikroplast

– Det har kommit nya rön om miljöpåverkan och vi följer utvecklingen, säger Stefan Fridén. Det här är en stor fråga för svensk fotboll.

Naturvårdsverket beräknar att konstgräsplaner släpper ut mellan 1 640 och 2 460 ton mikroplaster per år. Därmed är de den näst största utsläppskällan i Sverige. Bara vägtrafiken är värre.