Konstgräsplan anläggs i Tyresö Strand

Tyresö kommun anlägger konstgräsplan för 11-mannafotboll bredvid Strandskolan.
Tyresö kommun anlägger konstgräsplan för 11-mannafotboll bredvid Strandskolan.
I höst börjar anläggandet av en 11-mannaplan med konstgräs bredvid Strandskolan.
Den budgeterade kostnaden är åtta miljoner kronor.

Tyresö kommun har fyra konstgräsplaner för 11-mannafotboll; två på Tyresövallen samt en på Trollbäckens IP och en i Fornudden. Nu är den femte på gång.

Med start i höst anläggs en 11-mannaplan bredvid Strandskolan. Den ska vara klar våren 2018. Kommunen har budgeterat för en kostnad på åtta miljoner kronor.

– Det behövs omfattande markarbeten eftersom platsen nu är en gropig ängsyta, säger Stefan Fridén, fritidskonsulent Tyresö kommun.

Planen kommer att ha staket och belysning.

– Området har många barn och planen blir ett jättelyft för både skola och föreningsliv.