ANNONS

Kostnaden för upprustning av Brunna IP skenar

Upprustningen av Brunna Idrottsplats i Hallunda blir betydligt dyrare än beräknat.
Upprustningen av Brunna Idrottsplats i Hallunda blir betydligt dyrare än beräknat.
Brunna Idrottsplats i Hallunda behöver en rejäl ansiktslyftning. Kommunfullmäktige anvisade 7,6 miljoner kronor till detta.
Men nu visar det sig att upprustningen kan bli nästan dubbelt så dyr.
ANNONS

Brunna IP är slitet och i behov av upprustning. Botkyrkas kommunfullmäktige beslutade i höstas att skjuta till 7,6 miljoner kronor för detta ändamål.

Nu har kultur- och fritidsnämnden lämnat ett förslag om extrapengar till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att ytterligare drygt 7,2 miljoner kronor behövs.

En anledning är att fotbollslaget Arameisk-Syrianska IF har spelat sig upp i herrarnas division 1. Det är i grunden något positivt för Botkyrka kommun. Ett lag högt upp i seriesystemet genererar mer uppmärksamhet, inte minst i media.

Men samtidigt blir uppflyttningen kostsam för kommunen. Svenska Fotbollförbundets krav på hur en division 1-arena ska se ut är betydligt högre än vad Brunna IP i nuläget kan erbjuda. Det gäller exempelvis belysning, omklädningsrum, läktare med tak, staket och entréer.

De 7,6 miljoner kronorna beräknas nu bli 10,6 miljoner. Men ytterligare kostnader tillkommer.

”Vi har höga mål”

En ny ambitionshöjning av hur det ska se ut vid och kring idrottsplatsen i Hallunda fördyrar projektet med nästan 3 miljoner kronor. I den summan ingår bland annat upprustad besöksparkering, skyltningar och nya förråd.

– Vi har höga mål inom idrotten och utvecklingen av en helt ny stadsdel i Brunna, säger Robert Aslan (S), ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Vi utökar medlen så att fler idrotter kan utövas på platsen redan nu. Detta handlar alltså om höjda ambitioner, inte om fördyringar.

Ökade driftskostnader

Renoveringen av Brunna IP gör att driftskostnadskalkylerna ökar med drygt 1,2 miljoner. Ökningen beror främst på ökade kapital- och hyreskostnader samt att personalkostnaden ökar till följd av den planerade konstisbanan.

– Driften och investeringar ska inte blandas ihop, de är två olika saker, menar Robert Aslan. 

ANNONS

Hur som helst. Räknar man ihop posterna har den ursprungliga budgeterade kostnaden för Brunna IP:s ansiktslyftning på 7,6 miljoner kronor nästan fördubblats. Den nu aktuella totalkostnaden är cirka 14,8 miljoner kronor.

Minskat utrymme för friidrott

Det kunde ha blivit dyrare än så. Friidrottsdelen av Brunna IP föreslås minska. I stället för att renovera hela rundbanan tas den bort och ersätts med en 100 meter lång rakbana samt en hoppgrop på ena långsidan. Ett löpspår ska också anläggas i området. Detta gör att kostnadsposten minskar från ursprungliga 2,5 miljoner kronor till 800 000.

Investeringsprojektet Brunna IP tas upp i kommunstyrelsen den 6 april och i kommunfullmäktige i slutet av april.