Tennis föreslås på Långholmen

tennis Stadsdelsförvaltningen bör utreda om områdena på Långholmen under Västerbron skulle kunna utnyttjas till att anlägga fritidsanläggningar, förslagsvis tennisplaner som är en bristvara i Stockholm. Det förslaget förs fram i ett medborgarförslag som stadsdelsnämnden tar upp under sitt möte på torsdag.

Inspirationen kommer, enligt medborgarförslaget, från Rålis där skateparken och basketplanen byggdes under Lilla Västerbron ”med för området upplyftande resultat”.