ANNONS

Länsstyrelsen positiv till OS i Stockholm

OS
Den olympiska elden.
Nu går länsstyrelsen ut och säger att de ser positivt på ett framtida OS i regionen. Man lyfter bland annat att det kan ge nya arbetstillfällen och ett uppsving för besöksnäringen som skäl till sin inställning.
ANNONS

Om Stockholm skulle få vinter-OS och Paralympics 2026 skulle flera nya anläggningar behöva byggas men spelen har höga hållbarhetsambitioner i fråga om sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter, skriver länsstyrelsen i ett utlåtande.

De tror att ett OS i regionen skulle gynna området på flera sätt. Nya arbetstillfällen, ett uppsving för besöksnäringen och förbättrade förutsättningar för idrottsrörelsen är några av de saker man lyfter.

Bättre regional balans

Att de anläggningar som skulle behöva byggas hamnar i söderort, med bland annat en OS-by på Årstafältet och en ishall i Gubbängen, skulle hjälpa till att ge en bättre regional balans mellan bostäder och arbetsplatser. Samtidigt pekar man på att de största utmaningarna handlar om mark- och miljöfrågor inom och i anslutning till de föreslagna anläggningarna.