Lida får en mobil idrottsanläggning

Anläggning Botkyrka och Huddinge kommun har sagt ja till en gemensam mobil idrottsanläggning vid Lida friluftsgård i Botkyrka. IP Skogen ska förse idrottsföreningar i kommunerna med mobila toaletter, omklädningsrum, bord, stolar och tält vid tävlingar. Avtal sluts inom kort, mellan kommunerna, samt med Upplev Botkyrka som ska svara för att uthyrningen.

Så vitt Roger Vintemar, verksamhetschef för idrott och anläggning i Botkyrka kommun, vet är IP Skogen den första regionala anläggning som skapats i Stockholm sedan mitten av 70-talet, då Hacksjöbanan byggdes.