Lidingö allt bättre på idrott

IDROTT Lidingö är placerat på 18:e plats på en färsk lista över Sveriges främsta idrottskommuner, gjord av tidningen Sport & Affärer.

I motiveringen står bland annat att ”Lidingö har en tydlig vision och varumärke i Hälsans ö. Kommunen ser hela Lidingö som en stor arena för motions- och friluftsliv.” Vidare: ”Lidingö är en mycket attraktiv boendeort också för unga samt har mycket låga ohälsotal.”

På fjolårets lista var Lidingö ”årets raket” efter att ha snabbklättrat till 21:a plats bland landets 290 kommuner.