Löpning en väg till högre studier

FRIIDROTT I januari startade den ideella organisationen Löparakademin ett ungdomsprogram där 24 flickor och pojkar från årskurs 9 i Rinkeby-Kista stadsdel får träna löpning i tio veckor och delta i en workshopserie om personliga mål, studier och arbete.

Det idrottsliga målet är att springa ett lopp på 10 kilometer. Men tanken är också att deltagarna ska få verktyg för att klara gymnasiestudierna bättre och i förlängningen bli högskolebehöriga.

I programmet får eleverna lära sig att sätta upp och närma sig personliga mål, med hjälp av långdistanslöpning och mentorskap. Ledare i Löparakademin är unga vuxna som är uppväxta i förorterna, och studenter från GIH.

– Det behövs meningsfulla och inspirerande aktiviteter för ungdomar. Många gör ingenting efter skolan. Vi som är ledare förstår hur de tänker och kan ge råd och vägledning, sådant som vi själva inte fick i den åldern, säger Mogos Senay, ledare i Löparakademin och uppväxt i Husby.