ANNONS

Lösning för gokartbanan – men bråttom bråttom

Gokartbanan
Banan norr om Stäketvägen är den enda tävlingsklassade kartingbanan i Stockholms län.
Nu finns ett förslag på bordet som innebär att Järfälla MK kan få vara kvar på gokartbanan vid Stäket efter nyår. Men mycket återstår att lösa – redan till i morgon torsdag.
ANNONS

– Vi möjliggör vi en lösning där vi i Järfälla kommun tar över arrendet från nyår. På så sätt kan motorklubben bli kvar. Men det förutsätter att de två andra stora markägarna, Sollentuna och Stockholm, också är med och betalar, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

De tre kommunerna har tillsammans 77 procent i Sollentuna häradsallmänning, markägaren som har sagt upp Järfälla MK:s arrende från 1 januari 2018.

Enda tävlingsbanan i länet

Den senaste tiden har flera inblandade sagt sig vilja rädda kvar banan, som är den enda tävlingsklassade kartingbanan i Stockholms län, då alternativet tycktes vara att området skulle hyras ut som parkering för tunga fordon och masshantering.

Järfälla MK, karting, gokartbanan vid Stäket

Järfälla MK har bedrivit karting, tävlingsformen av gokart, på banan vid Stäket sedan 1982.

Inför häradsallmänningens styrelsemöte i måndags föreslog Järfälla kommun att häradsallmänningen helt enkelt tecknade ett nytt avtal med motorklubben, med liknande villkor som det tidigare och under ett begränsat antal år.

Sexdubblat arrende

Enligt Claes Thunblad ställde sig Stockholm bakom förslaget men det föll på att Sollentuna, störste ägare (31 procent) och med ordförandeposten i styrelsen, sa nej.

– Hade de sagt ja så hade det varit klart nu. Det hade behövts en extrastämma i häradsallmänningen, men den hade man kunnat kalla till i dag, säger han.

I stället har häradsallmänningen kommit med ett nytt förslag till Järfälla kommun. Det går ut på att Järfälla tar över arrendet och att årsavgiften höjs från cirka 400 000 kronor till 2,5 miljoner kronor, för att i sin tur hyra ut området till Järfälla MK.

ANNONS

Får tillbaka pengarna

– Vårt eget förslag hade varit enklare, men vi är beredda att ta ansvar och ta över arrendet. Fast det bygger på att både Sollentuna och Stockholm är med och delar på det finansiellt, säger Claes Thunblad.

Om motorklubben betalar cirka 500 000 skulle de tre kommunerna få betala totalt 2 miljoner kronor, enligt Claes Thunblad fördelat efter storlek på respektive kommuns ägarandel. Kommunerna kan dock begära utdelning på häradsallmänningens stämma och på så sätt få igen pengarna.

– Så i praktiken skulle nettokostnaden bli omkring 100 000 kronor per år för varje kommun, säger Claes Thunblad.

Vill ha kortare avtal

Järfälla är villiga att ingå avtal, dock inte på tio år som häradsallmänningen föreslår.

– Vi tycker att två år är lagom. Under den tiden kan vi se till att fler av kommunerna som har medlemmar i motorklubben kan vara med och bidra. Och så måste vi undersöka hur motorsporten i allmänhet ska kunna bidra i högre utsträckning till sina egna kostnader. Det kan inte bygga på en så kraftig kommunal subventionering, säger Claes Thunblad.

Svar senast torsdag

En fördel med häradsallmänningens förslag är att ingen extrastämma behövs. Det är emellertid bråttom ändå. Redan senast i morgon torsdag vill häradsallmänningen ha besked från Järfälla kommun. Annars finns alternativet att träffa ”arrendeavtal med annan part på marknadsmässiga villkor” skriver häradsallmänningens styrelse i sitt förslag till Järfälla kommun.

– Jag förutsätter att Sollentuna kommun är med på det här, det är deras representant som är ordförande i häradsallmänningens styrelse. Men det krävs att alla tre kommunerna är med, säger Claes Thunblad.

Nu på politisk nivå

Stockholms representant i häradsallmänningens styrelse, Fabian Kjessler, förklarar att diskussionerna nu förs på politisk nivå och att han inte har fått några direktiv för hur han ska agera i styrelsen. Lokaltidningen Mitt i har utan framgång sökt Lars Keski-Säppälä, Sollentunas representant i häradsallmänningens styrelse.

ANNONS