M vill ha mer motion i skolan

idrott Moderaterna i Botkyrka föreslår att kommunen ser över hur man kan införa daglig fysisk aktivitet i alla kommunala skolor.

Partiet hänvisar till ett forskningsprojekt i Malmö som visat att daglig fysik aktivitet ger bättre skol­resultat. I snitt blev 8 procent fler elever behöriga till gymnasiet, framför allt hjälpte motion pojkarna.