ANNONS

Markägaren ”öppen för andra förslag” om banan

Gokart, Järfälla MK
Järfälla MK har kört karting på banan sedan 1982. Men markägaren har sagt upp arrendet.
Järfälla kommun har tackat nej till möjligheten att rädda gokartbanan norr om Stäketvägen. Men markägaren är fortfarande redo att ingå ett avtal som kan lösa situationen för Järfälla MK.
ANNONS

– Ja, vi är glada om det kan lösa sig. Men det gäller att vi hittar en motpart som har tillräcklig ekonomisk styrka så att vi kan ingå avtal, säger Lars Keski-Seppäla, ordförande i Sollentuna Häradsallmänning och representant för största delägaren Sollentuna kommun.
Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat så föreslog häradsallmänningen den 11 december att Järfälla kommun skulle ta över när Järfälla MK:s arrende går ut den 31 december, och att kommunen skulle hyra ut i andra hand till klubben.

Olika syn på avtalslängden

I förslaget höjdes arrendet rejält, till 2,5 miljoner kronor, och området minskades från 58 000 till 39 000 kvadratmeter. Men det som den styrande koalitionen (S, MP, C) i Järfälla framför allt vände sig mot var att häradsallmänningen ville ha ett avtal på tio år. Järfälla ville hellre ha ett 2-årigt avtal, vilket man svarade häradsallmänningen den 14 december.
Dagen därpå, den 15 december, återkom häradsallmänningen och gick till stora delar Järfälla till mötes genom att föreslå ett 5-årigt avtal som kunde sägas upp av Järfälla efter två år.
Men det förslaget svarade de styrande i Järfälla inte ens på. Orsaken var att förslaget kom för sent, enligt kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Ingen deadline överskreds

– Vi hade en deadline i torsdags. Att återkomma på fredag kväll, efter sin egen deadline, det är inte seriöst, sa han tidigare i veckan.
Någon sådan deadline som Claes Thunblad hänvisar till finns dock inte i det första förslaget från häradsallmänningen. Där står inte att parterna måste vara överens senast den 14 december, bara att häradsallmänningen behöver få besked senast den 14 december om deras förslag ”är godtagbart för Järfälla kommun”.
Ett sådant besked fick man – där Järfälla krävde ett 2-årigt avtal i stället för ett 10-årigt – och återkom alltså dagen därpå med ett nytt förlag där man gick Järfälla till mötes. Då drog sig Järfälla ur helt, utan att ens förhandla vidare.

”Vårt erbjudande kvarstår”

– Vi blev lite överrumplade. Vårt erbjudande kvarstår, men vi har förstått att Järfälla kommun inte är intresserade av att arrendera marken, säger Lars Keski-Seppäla.
Hur går ni vidare nu?
– Vi är öppna för andra förslag, men vi måste få en motpart som har ekonomisk förmåga.
Järfälla MK:s arrende går alltså ut vid årsskiftet. Finns det då inget nytt arrende som löser situationen för Järfälla MK så måste häradsallmänningen agera direkt och avhysa klubben, enligt Lars Keski-Seppäla.

Det är sista vardagen före jul i dag. Kommer du att arbeta under mellandagarna?
– Jag blir nog så illa tvungen. Vi måste ha beredskap att agera om det dyker upp någon motpart som vi kan förhandla om ett nytt arrende med, säger Lars Keski-Seppäla.

ANNONS