Kämpar för hästarna på Säby gård

"Ridskolan betyder jättemycket för mig personligen. Det är avkoppling, mindfullness. Man måste gå in i sig själv och hästen och verkligen släppa allt", säger Mathias Kälvemark.
"Ridskolan betyder jättemycket för mig personligen. Det är avkoppling, mindfullness. Man måste gå in i sig själv och hästen och verkligen släppa allt", säger Mathias Kälvemark.
Ikväll står sista slaget om Säby gård. Ridskoleleven Mathias Kälvemark tänker göra allt i sin makt för att försöka rädda ridskolehästarna kvar. Styrelsen måste dra tillbaka uppsägningen av Järfälla Ridcenter, menar han.

Birger och Birgitta Öhman som driver Järfälla Ridcenter har sagts upp. Istället ska Järfälla Ryttarförening driva ridskola på Säby gård med ekonomiskt stöd av kommunen.

Föreningen vill ta över hästar och personal, men parterna har inte kommit överens.

Järfälla Ridcenter flyttar ut den sista juni och tar med sig hästar och personal.

Detta har rört upp känslorna bland många ryttare på Säby Gård.

Mathias Kälvemark, hans fru och två barn rider alla på Järfälla Ridcenter. Ikväll måndag tänker han ta chansen att säga sitt på Järfälla Ryttarförenings förlängda årsmöte. Han är en av många ryttare som har skrivit motioner där man protesterar mot att ridskolan med hästar och personal läggs ned.

Ryttarföreningen borde ha backat från idén om föreningsdrift när man inte kom överens med ridskoleföretaget om ett övertagande, menar Mathias Kälvemark.

Han var med på medlemsmötet hösten 2014 då ryttarföreningens styrelse fick mandat för att försöka ta över ridskolan.

– Som jag ser det har styrelsen misslyckats. Man fick mandat för att ta över ridskolan, inte att lägga ner den, säger Mathias Kälvemark.

Genom sitt agerande har styrelsen sett till att ridskoleverksamheten för de allra flesta kommer att upphöra till hösten, menar han.

I sin motion till årsmötet vädjar han till Järfälla ryttarförening – och i förlängningen kommunen – att dra tillbaka uppsägningen av Järfälla ridcenter, alternativt anlita en ny entreprenör som vill överta verksamheten som helhet med hästar och personal.

Att inte styrelsen – och kommunen – backar i det uppkomna läget är för honom helt obegripligt.

– Det viktigaste måste väl vara att en ridskoleverksamhet som har fungerat utmärkt i 30 år hålls igång, säger Mathias Kälvemark.

Mika Metso (S), ordförande i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden säger att kommunen inte kan lägga sig i Järfälla ryttarförenings interna beslut om föreningsdrift på Säby gård.

– Nu börjar bygget av det nya stallet och vår förhoppning är att det arbetet kommer att påverka verksamheten så lite som möjligt. Men så klart kommer ett så omfattande renoveringsarbete att medföra viss störning, säger Mika Metso.

Ryttarföreningens ordförande Carina Carlsson beklagar att en majoritet av eleverna inte kommer att kunna rida till hösten.

– Men det är inte vi som överklagat det nya stallet. Det hade stått klart nu om inte Järfälla Ridcenter hade överklagat gång på gång. Då hade vi haft plats för fler hästar, säger hon.

Nu väljer hon att blicka framåt. Man har annonserat efter en ridskolechef och är på väg att skaffa hästar.

Ett kortare stopp i verksamheten går dock inte att undvika.

– Vi kommer att köpa hästar i juni. Realistiskt är att vi igång med den ordinarie verksamheten i augusti med 10-15 hästar, säger Carina Carlsson.

Om ett år när det nya stallet står klart är tanken att vara uppe i full verksamhet igen med närmare 50 hästar.

Fakta

Många turer i infekterad historia

Järfälla Ridcenter som driver ridskolan på Säby gård har sagts upp av kommunen.

Kritiken mot kommunens beslut att bygga ett nytt stall för 43 miljoner kronor har angetts som ett skäl.

Istället ska Järfälla ryttarförening driva ridskola med ekonomiskt stöd av kommunen.

Det nya stallet skulle ha stått klart till våren, men har försenats då Ridcentret har överklagat bygglovet.

Efter en förlikning enades parterna om att förlänga Järfälla Ridcenter kontraktstid till den 15 juni. Ridcentret lovade i sin tur att inte överklaga det nya stallet vidare.

Däremot har man inte kunnat enas om ett övertagande av ridskoleverksamheten. Såväl hästar som personal försvinner från Säby gård till sommaren.

Den nya ridskolan kommer att börja i mindre skala med 10-15 hästar i ”lilla stallet” eftersom det gamla stallet måste renoveras, samtidigt som det nya inom kort ska byggstartas.