Motor­stadion får mer tid

Motocross Barkarby motor­stadion i Hägerstalund får för förlängd livstid.

Stockholms kommun hade tidigare gett tillåtelse för Järva Motorklubb att driva banan till 2022. Trots att kommunen bestämt sig för att bilda Hansta naturreservat på den delen av Järvafältet där banan ligger.

Efter protester från Naturvårdsverket kortade länsstyrelsen tiden till utgången av 2015. Nu har regeringen bestämt att banan ska avvecklas så snart en ny placering hittats men senast 31 december 2017.