Motorstadions livstid förlängs

Motocross Barkarby motorstadion i Hägerstalund får förlängd livstid.

Stockholms kommun hade tidigare gett tillåtelse för Järva Motorklubb att driva banan till 2022.

Detta trots att kommunen bestämt sig för att bilda Hansta naturreservat på den delen av Järvafältet där banan ligger. Efter protester från Naturvårdsverket kortade länsstyrelsen tiden till utgången av 2015.

Nu har regeringen bestämt att banan ska avvecklas så snart en ny placering hittats men senast sista december 2017.