MTB-spåret tar nya vägar

CYKEL Spåret för mountain­bike i Långängen-Elfviks naturreservat blir kvar, men sträckningen ska ändras något. Spåret, som började anläggas på 1980-talet, är öppet för allmänheten. Omdragningen görs för att minska slitaget på berghällar och ytliga trädrötter.